ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย ธงตราสัญญลักษณ์และเสาธงไม้สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหญ้าเทียม ความยาวใบไม่น้อยกว่า 10 มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 3 (ชุมชนโนนหนองวัด 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 (แยกประคอง) ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 2 (ชุมชนโนนหนองวัด 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยพัฒนา (ชุมชนดอนหญ้านาง 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเกวียนทอง ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทางพร้อมซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำถนนหนองวัด (ชุมชนหนองวัดพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ 8/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศขายทอดตลาดซาก ครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการช่าง จำนวน 257 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงจากท่าน้ำวัดเสาเดี่ยวไปทางทิศเหนือถึงท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำเจ้าพ่อมเหศักดิ์ถึงท่าน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพช่วงจากบริเวณถนนมะลิวัลย์สี่แยกสามเหลี่ยม-สุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรค่าธรรมเนียม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ย (โรงฆ่าสัตว์เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนทานตะวัน (ชุมชนโนนทัน 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบบึงทุ่งสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์สายตรวจจราจร รถยนต์(เก๋ง) พร้อมติดตั้งไฟวับ-วาบ จำนวน 1 คัน (งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ สำนักการศึกษา จำนวน 274 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 9 (ชุมชนโนนหนองวัด 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในบึงแก่นนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ ชำรุด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 132 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์สายตรวจจราจร รถยนต์(เก๋ง) พร้อมติดตั้งไฟวับ-วาบ จำนวน 1 คัน (งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 190 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 80 ชุด และ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 ชุด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ชุมชน กศน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการซื้อหนังสือเรียนตามโครงการค่าหนังสือเรียน จำนวน 190 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการสวัสดิการเรียนฟรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI เพื่อให้บริการประชาชน (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างสำรวจความคิดเห็น การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระบบจัดการจราจรและป้ายข้อห้ามต่างๆ (ติดตั้งบริเวณบึงแก่นนครและบริเวณถนนข้าวเหนียว) (งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลนครขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำซุ้มอาหาร (ที่มีข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบ) จำนวน 6 ซุ้ม (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ธารา - 8 ประจำสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ จำนวน 1 คัน (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง นาค - 17 ประจำสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ จำนวน 1 คัน (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ งานเทศกิจ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 2 คัน (งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น VIP พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำสื่อและประชาสัมพันธ์ งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว จำนวน 7 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดหนองไผ่ล้อม (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 3 (โบ๊เบ๊) (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดจุดผ่อนผันตลาดโนนทัน (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของประชาชนที่เข้าร่วมงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติประจำปีงบประมาณ 25625 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องแม่ข่าย (server) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เดินระบบสายเชื่อมต่างๆ พร้อมติดตั้ง อาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องฉีดน้ำอุตสาหกรรมแรงดันสูง Interpump จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดจุดผ่อนผันตลาดหนองใหญ่ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อถาดหลุมสำหรับบรรจุอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน(ค่าหนังสือเรียน) โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรภาพซอย 19 ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 10 คัน (งานจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาลนครขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง และติดตั้งเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ จำนวน 10 คัน (งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง และติดตั้งเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 (ชุมชนหนองใหญ่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 8 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 4 (ชุมชนศรีฐาน 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์(เดิม) (ชุมชนศรีฐาน 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยลอนดอน (ชุมชนสามเหลี่ยม 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/3 (แยกโกดัง) ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างวัดป่าเทพนิมิตร (ชุมชนหนองใหญ่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกวียนทอง (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ 22/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปิยวดี (ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 10 (ชุมชนโนนหนองวัด 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยโพธิสาร 9 (ช่วงข้างวัดศรีสว่าง) ชุมชนโนนทัน 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 1 ชุมชนโนนหนองวัด 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหน้าเมือง 7 ชุมชนแก่นนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรซอยชาตะผดุง 4 ชุมชนโนนทัน 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2/2561 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง 11 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนภายในหมู่บ้านพิมานชื่น ชุมชนโนนทัน 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบบึงแก่นนคร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นบึงแก่นนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 100,000 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฐานพะยอม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่องาน KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประดับตกแต่งไฟศาลหลักเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่องาน "KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019"
สอบราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ในการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างประดับตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง,กระติ๊บข้าวเหนียว,เสาไฟฟ้าสีโหบริเวณถนนศรีจันทร์และถนนมิตรภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรค่าธรรมเนียม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สอบราคา
ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องเสียง เครื่องไฟ จอLED และถ่ายทอดสัญญาณ OB โครงการงานออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างวงดนตรีหมอลำ คณะประถมบันเทิงศิลป์ โครงการงานออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างวงดนตรีหมอลำ คณะวีระพงษ์วงศ์ศิลป์ โครงการงานออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ สำนักการช่าง จำนวน 863 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 11 เครื่อง
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการเช่าพื้นที่อาคารเลขที่ 4/33 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 15 ห้อง พื้นที่ 982 ตารางเมตร
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน พร้อมท่อระบายน้ำซอยสวัสดี 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 1 งาน
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 84-7403 ส.25 หมายเลขครุภัณฑ์ 0115600004 จำนวน 1 คัน
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคุ้มแสงตะวัน แยก 2 ชุมชนโนนทัน 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยมีบุญเปี่ยม ชุมชนบะขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย ทะเบียน 84-0022 ส.44 หมายเลขครุภัณฑ์ 0025200047 จำนวน 1 คัน
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมพัฒนา ชุมชนโนนทัน 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 31 ตอนปลาย ชุมชนบะขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอดุลยาราม (ช่วงจากสามแยกซอยอดุลยาราม 7 ถึงถนนเสรีสัมพันธ์) ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 12 ชุมชนโนนทัน 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารห้องพักนักกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ ซอย 8/3 ชุมชนสามเหลี่ยม 1
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 7 ชุมชนโนนทัน 3
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 20,000 กก.
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (16 กล้อง) และซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (4 กล้อง)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่ง แห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 17/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ ซอย 7/1 ชุมชนสามเหลี่ยม 1
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุสีอนุสรณ์ ชุมชนโนนชัย 1
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุปรับระดับและวัสดุปูพื้นหน้าสวนหนานหนิง จำนวน 183 ตัน
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงโค้ง จำนวน 1 หลัง
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 1 สาย
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาแรงงานในการเปิดแปลงปลูกต้นทานตะวันและปอเทือง บริเวณสวนบึงทุ่งสร้าง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด
ราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 897 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 43 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 74 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 74 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 28 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 96 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 36 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 2 รายการ (สำนักการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก หมายเลขครุภัณฑ์ 4985000293 จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (หนังสือ 2,443 เล่ม)
ราคากลาง
ประกาศราคากลางค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง อุปกรณ์จอ LED บูธ ปลั๊กไฟ และโต๊ะหน้าขาว (โครงการมหกรรมหุ่นยนต์)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำเจ้าพ่อมเหศักดิ์ถึงท่าน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวุฒาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 37/2 ถึงบ้านเลขที่ 14/22 ชุมชนหนองแวงตราชู 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อโต๊ะหกเหลี่ยม จำนวน 5 ตัว
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 4 วัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้ือเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ
ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 5 รายการ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 (จำนวน 5 ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถขุดตีนตะขาบแขนยาว ทะเบียน ตค 2476 (ชส. 30) จำนวน 1 คัน
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ดินลูกรัง,หินคลุก)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดภายในพื้นที่ชุมชน เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกอบรม สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรภาพ ซอย 19 ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อธงชาติไทย จำนวน 720 ผืน ธงประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 จำนวน 360 ผืน ธงประจำพระองค์ราชินีในรัชกาลที่ 9 (ส.ก.) จำนวน 360 ผืน และเสาธง จำนวน 1,440 เสา
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียน (Passbook Printer) จำนวน 3 เครื่อง
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน IT จำนวน 4 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง จำนวน 480 ตัว
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล-ฝ่ายป้องกันฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ สำนักการคลัง จำนวน 68 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ตามถนนซอยภายในชุมชน เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานออกกำลังกายกลางแจ้งภายในบึงแก่นนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างจัดทำข้อมูลแผนที่พื้นฐาน (Base Map)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ (เก๋ง) สายตรวจ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล-งานเทศกิจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล-งานเทศกิจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ(ช่วงแยกเข้าถนนหมอชาญอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่อาคาร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนทุ่งเศรษฐี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์และระบบคลัทช์ ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 82-7787 ขอนแก่น จำนวน 1 คัน
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 1 (จำนวน 13 ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด CCTV) จำนวน 2 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (หนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 122 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 23 ป้าย
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 4 ซอย
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จำนวน 101 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จำนวน 101 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนสนามบิน)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 ศูนย์)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนโสตศึกษา)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 3 คัน (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 345 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องเสียง(ชุดใหญ่) เวทีกลางถนนข้าวเหนียว
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าไฟ แสง สี เวทีกลางถนนข้าวเหนียว
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าจอ LED เวทีกลางถนนข้าวเหนียว จำนวน 2 ชุด
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเวที เวทีกลางถนนข้าวเหนียว
ราคากลาง
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการเช่าเครื่องเสียงและเครื่องไฟ งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์
ราคากลาง
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ จำนวนคนไม่น้อยกว่า 150 คน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ จำนวนคนไม่น้อยกว่า 100 คน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างวงคนตรีลูกทุ่งหมอลำ จำนวนคนไม่น้อยกว่า 200 คน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนและตั้งพื้น (มีระบบฟอกอากาศ)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 "สาดคักคัก สาดให้ม่วน"
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อถังพลาสติกอย่างหนา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 300 ใบ
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ธารา 5) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 10 รายการ
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ
สอบราคา
ประกาศราคากลางการจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 70 ตัว
ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีตีเส้นจราจรถนนประชาสโมสร (ช่วงจากซอยประชาสโมสร 21 ถึงสามแยกตัดถนนศรีจันทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 88 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 4 ซอย
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศอัด จำนวน 2 ชุด
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดผจญเพลิง (ชุดนอร์แม๊ค) จำนวน 6 ชุด
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งไฟเสาสีโหเพื่อความสวยงามของบ้านเมือง จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ดินถม)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 100,000 กก.
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย
ราคากลาง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายการ
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำถนนศรีจันทร์จากแยกตัดถนนกัลปพฤกษ์ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตเทศบาลฯ (1 ฝั่ง)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศการซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 10 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของประชาชนที่เข้าร่วมงาน มหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ "สวนศิลป์ถิ่นอีสาน"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาแรงงานเตรียมแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงแปลง กิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ภายใต้ชื่องาน "สวนศิลป์ถิ่นอีสาน"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าประดับเมือง
ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ชื่องาน "สวนศิลป์ถิ่นอีสาน"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 3 (โบ๊เบ๊)
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างทำความสะอาดตลาดหนองไผ่ล้อม
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างทำความสะอาดตลาดชุมชนโนนทัน
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาชักลากขยะจากซอยชุมชนมาที่ถนนสายหลักเพื่อการเก็บขนขยะชุมชนบะขาม
ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมแถลงข่าวและกิจกรรมรำบวงสรวงชุด "รำดอกคูน เสียงแคน"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณจัดงานสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาชุดโปรแกรมควบคุมระบบไฟ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุโครงสร้างประติมากรรมประดับเมือง จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุประดับตกแต่งไฟ จำนวน 19 รายการ
ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 14 ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม (สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4) จำนวน 72 หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่บริเวณถนนศรีจันทร์ช่วงประตูเมือง-ถนนมิตรภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง ผู้ชนะ
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคา
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม กิจกรรมการประกวดฮ้านประทีป ในการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องเสียง เครื่องไฟ เวที โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประชุมเวทีชาวบ้าน เตรียมความพร้อมในการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศราคากลางค่าอาหาร อาหารว่างและที่พักในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นทีม"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางค่าอาหารและอาหารว่าง โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของพนักงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลาง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT จำนวน 26 ชุด ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคา
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพช่วงจากแยกถนนมะลิวัลย์ถึงบานประตูระบายน้ำหมายเลข 5
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างปลูกต้นดอกทานตะวัน จำนวน 190,000 ต้น
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างถมดิน 4,500 ลบ.ม.
ราคากลาง
แก้ไข ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2561 ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จิระ)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 165 ชุด
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างเหมาแรงงานในการจัดเตรียมแปลงปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ จำนวน 15 โซน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร จำนวน 4 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ
ราคากลาง
ประมูลซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
สอบราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้า บ.ข.ส.
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์-หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุดถนนอำมาตย์ (ช่วงจากถนนรอบเมือง-ถนนหลังเมือง) พร้อมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณถนนอำมาตย์ตัดถนนรอบเมือง
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อเครื่องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างซ่อมราวจับบันไดเลื่อนฝั่งขวา ตลาดสดเทศบาล 1
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อจุลินทรีย์ปรับปรุงน้ำ จำนวน 2,170 ซอง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3 โดยวิธีตกลง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อวัสดุซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จิระ)
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลัง และโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 36 ตัว
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1,064 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ช่วงที่ 2 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ราคากลาง
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3
ราคากลาง
ประมูลซื้อโคมไฟฟ้าชนิดหลอด LED ขนาดไม่เกิน 110 วัตต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อเก้าอี้พลาสติก 650 ตัว
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู ชุมชนหนองแวงตราชู 1
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร อสม.และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โนนทัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท โครงการซื้อทราย,กระสอบเปล่าบรรจุทรายฯลฯ จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักทะเบียนราษฎร์
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาชุมชนโนนทัน 4
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวุฒาราม 12/1 ชุมชนหนองวัด 2
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวุฒาราม 11/3 ชุมชนหนองวัด 4
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1,001 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อยางรถยนต์
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ เขต 1
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยคบหมู่ ชุมชนบ้านตูม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยศรีธาตุ 5 ชุมชนบ้านตูม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทาสีอาคารเรียนมรกต โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างประดับตกแต่งโซนสวนร้อนขึ้นภายในบริเวณกรงนก
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อหญ้าเทียมปูสนาม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เพื่อดำเนินการจัดเตรียมแปลงปลูกดอกไม้ พร้อมปลูกลงแปลงที่จัดเตรียม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้งปั้มน้ำหัวพ่นหมอกซุ้มหัวใจฯ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุการเกษตรงานมหัศจรรย์พรรณไม้
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างเหมาเอกชนลอกท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนราษฎร์คนึง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงช่วงคอสะพานซอยประชาสโมสร 38/1
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างจัดทำป้ายประกาศจุดผ่อนผัน จำนวน 26 ป้าย
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานตามโครงการงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ถวายอาลัยพ่อหลวง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อจัดทำภูเขาจำลองที่สวนประตูเมือง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทำความสะอาดตลาดหนองไผ่ล้อม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทำความสะอาดตลาดชุมชนโนนทัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 3
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดพล
สอบราคา
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดพนักพิง(สีขาว)มีพนักพิงอย่างดีสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลกรัม
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณช่วงคอสะพาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครืื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคบหมู่ ชุมชนบ้านตูม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 12/1 ชุมชนหนองวัด 2
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีธาตุ 5 ชุมชนบ้านตูม
ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 11/3 ชุมชนหนองวัด 4
ราคากลาง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (หนังสือ) โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบอน
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งป้ายถนนและป้ายซอย ตามแนวถนนเส้นหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 สาย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 3 ชุด โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อหนังสือเรียน จำนวน 328 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิมพสุต (จากช่วงถนนเทพารักษ์-ถนนรอบเมือง)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ชุด โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหนานหนิงบริเวณบึงแก่นนคร
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บเก๋งได้พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส ทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บเก๋งได้พร้อมอุปกรณ์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย 3 แยกซ้าย ชุมชนโนนทัน 7
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในเขตเมืองช่วงถนนเทพารักษ์แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดซอย 5 พฤศจิกา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพช่วงแยกตัดถนนบ้านกอกถึงแยกตัดถนนศรีจันทร์
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถึงท่าน้ำวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชน เขต 4 จำนวน 14 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนหนองใหญ่ 1
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรเสรี ชุมชนโนนทัน 9
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2
สอบราคา ราคากลาง
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยผู้มีรายได้น้อย จำนวน 56 หน่วย โครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น
สอบราคา ผู้ชนะ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมศาลาเพื่อเป็นศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (คูณขันติโก)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร (ช่วงสามแยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่พักอาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น
สอบราคา
การสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปในตลาดสดเทศบาล 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/5 ชุมชนโนนทัน 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดอกคูน 4 ชุมชนโนนทัน 7
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ซอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลี้วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 7 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังคลองชลประทาน แยก 2 - แยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 3
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเทพารักษ์ซอย 2 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านกอก 18
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด รอบบึงหนองใหญ่ ฝั่งทางทิศตะวันออก ชุมชนหนองใหญ่ 3
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระพัง
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีจันทร์ 39 (จากช่วงถนนศรีจันทร์-ปลายซอยศรีจันทร์ 39 สุดเขตเทศบาลฯ)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเสาประติมากรรมสีโห-สินไซ และประติมากรรมหอยสังข์ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซล่าเซลล์ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1
สอบราคา ราคากลาง ผุ้ยื่นซอง ผู้ชนะ
สอบราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด จำนวน 3 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ซอยศรีจันทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 25 (จากถนนประชาสำราญ-ถนนหน้าเมือง)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังศูนย์ราชการ 14/3 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 10 ชนิด
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ บขส.แห่งที่ 1 ที่ชำรุดและทรุดโทรมเพื่อให้เกิดความมั่งคงแข็งแรงปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคา
ประกาศประมูลสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา
ประมูลซื้อโคมไฟฟ้าโครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Die-Casting) พร้อมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 51/2559
สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 72/2559
สอบราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื้องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 50/2559
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดี ช่วงหน้าวัดนันทิการาม เอกสารประกาศเลขที่ 48/2559
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสะพัง เอกสารประกาศเลขที่ 25/2559
สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ จำนวน 4 เครื่อง
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรียน
สอบราคา ราคากลาง
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการช่าง จำนวน 19 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศ เพื่อติดตั้งที่บึงแก่นนคร จำนวน 4 เครื่อง
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาปรับพื้นที่และถมดินโครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด โครงการระยะที่ 2
สอบราคา
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพัักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0 จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก)
สอบราคา ราคากลาง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการคลัง จำนวน 26 รายการ
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงถึงทาน้ำวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)