ดาวน์โหลด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงตลิ่ง ทางเดิน ทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณช่วงท่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนางไปทางทิศตะวันตกถึงท่าน้ำสวนคูณโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Au_2

  • ชื่อไฟล์ : ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงตลิ่ง ทางเดิน ทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณช่วงท่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนางไปทางทิศตะวันตกถึงท่าน้ำสวนคูณโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Au_2
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 14 ต.ค. 2559
  • ขนาดของไฟล์ : 0 KB
  • ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง