เทศบาลนครขอนแก่น

แผนที่

ที่อยู่เทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น

บ้านเลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40000

โทรศัพท์ : 043-221202
โทรสาร : 043-224033

อีเมล์ : admin@kkmuni.go.th

Khonkaen Municipality

1 Prachasamran Road
Nai Mueang Sub-district
Mueang Khon Kaen District
Khon Kaen
40000

Tel : 043-221202
Fax : 043-224033

E-mail : admin@kkmuni.go.th

รับฟังความคิดเห็น