ข่าวล่าสุด

 • 25 ม.ค. 2564 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย


  อ่านทั้งหมด
 • 22 ม.ค. 2564 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นมอบป้าย “ร้านชำสีขาว” ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 37 ร้าน ( เขต 2 และ เขต 3 )


  อ่านทั้งหมด
 • 22 ม.ค. 2564 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน


  อ่านทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหนองวัด 1/4 ชุมชนหนองวัดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพัทยา 3 แยกซ้าย เชื่อมซอยพัทยา 8 (ชุมชนโนนทัน 8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเคหะ 4 ชุมชนการเคหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเท้าศาลหลักเมืองและงานระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทางถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากปากซอยศรีจันทร์ 12 ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ระบบให้บริการ

img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ
img
ระบบร้องทุกข์
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบวันลา
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
ระบบบริการภาพชุมชน
img
เช็คเมล์ภายใน