ข่าวล่าสุด

 • 30 มิ.ย. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ในระบบร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565


  อ่านทั้งหมด
 • 30 มิ.ย. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการค้นหาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง


  อ่านทั้งหมด
 • 30 มิ.ย. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 34/2565


  อ่านทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยมีบุญเปี่ยม ชุมชนบะขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวนชื่น 2 (ชุมชนพระลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบูรณะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผดุงศิลป์ (ชุมชนคุ้มหนองคู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการที่ว่างของเทศบาลนครขอนแก่น ในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ระบบให้บริการ

img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ
img
ระบบร้องทุกข์ (U-phee)
img
ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ระบบตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบทะเบียนประวัติคนพิการ
img
Webboard
img
ระบบทะเบียน ATK-PCR
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
MIS-MAP
img
ระบบคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
img
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
img
ระบบทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัวและทรัพย์สินที่เช่าจากกรมธนารักษ์
img
เช็คเมล์ภายใน
img
ขอใบอนุญาตสาธารณสุขออนไลน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครขอนแก่น