ข่าวล่าสุด

 • 19 พ.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)


  อ่านทั้งหมด
 • 18 พ.ค. 2565 0 Comments

  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์ บริษัท แก่นสาระ จำกัด เกี่ยวกับนโยบายที่เอื้อต่อเด็กออทิสติกและครอบครัว (ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง)


  อ่านทั้งหมด
 • 18 พ.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการรณรงค์ร้านอาหาร KK Eat Well"


  อ่านทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยราษฎร์คนึง 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทพารักษ์ 4 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข ชุมชนบะขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ระบบให้บริการ

img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ
img
ระบบร้องทุกข์ (U-phee)
img
ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ระบบตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบทะเบียนประวัติคนพิการ
img
Webboard
img
ระบบทะเบียน ATK-PCR
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
MIS-MAP
img
เช็คเมล์ภายใน
img
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
img
ระบบทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัวและทรัพย์สินที่เช่าจากกรมธนารักษ์
img
ขอใบอนุญาตสาธารณสุขออนไลน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครขอนแก่น