กำลังโหลด...

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

และพี่น้องชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

สำหรับ ประชาชนทั่วไป

สำหรับ บุคลากรภายใน

เทศบัญญติปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาสรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2561

แผนการดำเนินงานปี 2558

แผนการดำเนินงานปี 2559

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2559

ระบบฐานข้อมูล

- รับชำระภาษี - เตรียมตัวมาเทศบาล

สำหรับ ผู้มาติดต่อธุรกิจ

สำหรับ การประชาสัมพันธ์