ข่าวล่าสุด

 • 18 ก.ย. 2563 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมและการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น (พายุโนอึล)


  อ่านทั้งหมด
 • 17 ก.ย. 2563 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัด


  อ่านทั้งหมด
 • 17 ก.ย. 2563 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU “โครงการพัฒนาสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น”


  อ่านทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการซ่อมแซมระบบติดตามรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประตูเหล็ก สถานีขนถ่ายขยะ จำนวน 2 ประตู (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ระบบให้บริการ

img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ
img
ระบบร้องทุกข์
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบวันลา
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
ระบบบริการภาพชุมชน
img
เช็คเมล์ภายใน