กำลังโหลด...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่

และพี่น้องชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

สำหรับ ประชาชนทั่วไป

สำหรับ บุคลากรภายใน

สำหรับ ผู้มาติดต่อธุรกิจ