ข่าวล่าสุด

 • 16 ต.ค. 2560 0 Comments
  นายกฯ นำประชุมสรุปผลการเยือนเมืองด่งเหย

  วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง นายธีระศักดิ์

  อ่านทั้งหมด
 • 15 ต.ค. 2560 0 Comments
  นายกฯ เข้าพบรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เสนอโครงการพัฒนา

  วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพัน

  อ่านทั้งหมด
 • 14 ต.ค. 2560 0 Comments
  นายกฯ ร่วมประชุมเตรียมงาน 23 ตุลามหากุศล ประจำปี 6

  วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมราชาวดี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตร

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม กิจกรรมการประกวดฮ้านประทีป ในการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องเสียง เครื่องไฟ เวที โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประชุมเวทีชาวบ้าน เตรียมความพร้อมในการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษา
ราคากลาง

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น
 • img
  สมาคมไทสร้างสรรค์

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน