ข่าวล่าสุด

 • 14 ม.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 16/2565 ผ่านระบบ Zoom


  อ่านทั้งหมด
 • 14 ม.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมถอดบทเรียนกรณีไฟไหม้ป่าบึงทุ่งสร้าง


  อ่านทั้งหมด
 • 13 ม.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นใหม่


  อ่านทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564)
สอบราคา
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564)
สอบราคา
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง)
สอบราคา
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สอบราคา

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ระบบให้บริการ

img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ
img
ระบบร้องทุกข์
img
ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ระบบตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบบริการภาพชุมชน
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
Webboard
img
MIS-MAP
img
เช็คเมล์ภายใน
img
ระบบทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัวทรัพย์สินของเทศบาลและทรัพย์สินที่เช่ามาจากกรมธนารักษ์