ข่าวล่าสุด

 • 26 มี.ค. 2563 0 Comments
  ทน.ขก. ลงพื้นที่ต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจแก่ร้านค้

  ทน.ขก. ลงพื้นที่ต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจแก่ร้านค้าป้องกันโควิด 19 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 256

  อ่านทั้งหมด
 • 25 มี.ค. 2563 0 Comments
  เทศบาล ขก. ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ร้านค้าเพื่อ

  เทศบาล ขก. ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ร้านค้าเพื่อป้องกันโควิด 19 เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 25

  อ่านทั้งหมด
 • 24 มี.ค. 2563 0 Comments
  ทน.ขอนแก่นประชุมวางมาตรการตลาดสดรับสถานการณ์ โควิค

  วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นาย

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)
สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ชุดละ 4 กล้อง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ถนนกสิกรทุ่งสร้าง (ช่วงจากสามแยกตัดถนนประชาสโมสรถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ประกาศรายชื่อเพื่อจัดจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2563 รายละเอียด

ประกาศเลื่อน!!! การจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา รายละเอียด

ประกาศการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ เทศบาลนครขอนแก่น รายละเอียด

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา รายละเอียด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง 22 อัตรา รายละเอียด

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง 22 อัตรา รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง 22 อัตรา รายละเอียด

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบให้บริการ

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์(E-service)
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมล์ภายใน