ข่าวล่าสุด

 • 3 ต.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมและร่วมกันลงพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ


  อ่านทั้งหมด
 • 3 ต.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565


  อ่านทั้งหมด
 • 3 ต.ค. 2565 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อม พิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2565


  อ่านทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก(เบนซิน) ขนาด 0.8 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 71 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบกระบะท้ายเปิดได้ ทั้ง 3 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ชั่วคราว) เลขที่ 4/33 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลนครขอนแก่น ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ,หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง และหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ระบบให้บริการ

img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ
img
ระบบร้องทุกข์ (U-phee)
img
ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ระบบตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบทะเบียนประวัติคนพิการ
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
ระบบทะเบียน ATK-PCR
img
ระบบคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
img
MIS-MAP
img
ระบบทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัวและทรัพย์สินที่เช่าจากกรมธนารักษ์
img
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
img
Webboard
img
เช็คเมล์ภายใน
img
ขอใบอนุญาตสาธารณสุขออนไลน์
img
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครขอนแก่น