ข่าวล่าสุด

 • 17 ต.ค. 2562 0 Comments
  ประชุม คกก.จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น ตามพรบ.

  ประชุม คกก.จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น ตามพรบ.การสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เ

  อ่านทั้งหมด
 • 17 ต.ค. 2562 0 Comments
  เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมงานวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งค

  เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมงานวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา

  อ่านทั้งหมด
 • 16 ต.ค. 2562 0 Comments
  เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกิจกรรม“เรารักขอนแก่น ครั้งที

  เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกิจกรรม“เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10” วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น.

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตอัดแรงโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบุทยางดับเพลิง จำนวน 50 คู่ และถุงมือสำหรับดับเพลิง จำนวน 50 คู่) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจร จำนวน 200 แผง และกรวยยาง จำนวน 200 อัน (งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะ

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมล์ภายใน