ดาวน์โหลด

ประมูลซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ชื่อ "จัดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ปี 2558"_2

  • ชื่อไฟล์ : ประมูลซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ชื่อ "จัดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ปี 2558"_2
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 14 ต.ค. 2559
  • ขนาดของไฟล์ : 0 KB
  • ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง