ดาวน์โหลด

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 200 ชุด แบบ BBL มาตรฐาน มอก. โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกปี 2558_1

  • ชื่อไฟล์ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 200 ชุด แบบ BBL มาตรฐาน มอก. โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกปี 2558_1
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 14 ต.ค. 2559
  • ขนาดของไฟล์ : 0 KB
  • ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง