ดาวน์โหลด

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565

  • ชื่อไฟล์ : สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 19 ต.ค. 2565
  • ขนาดของไฟล์ : 7,091 KB
  • ดาวน์โหลด : 174 ครั้ง