ดาวน์โหลด

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559

  • ชื่อไฟล์ : สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 28 ก.ย. 2560
  • ขนาดของไฟล์ : 355 KB
  • ดาวน์โหลด : 969 ครั้ง