ดาวน์โหลด

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

  • ชื่อไฟล์ : สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 26 พ.ย. 2564
  • ขนาดของไฟล์ : 3,216 KB
  • ดาวน์โหลด : 284 ครั้ง