ดาวน์โหลด

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

  • ชื่อไฟล์ : สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 17 พ.ย. 2566
  • ขนาดของไฟล์ : 13,500 KB
  • ดาวน์โหลด : 170 ครั้ง