ดาวน์โหลด

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

  • ชื่อไฟล์ : สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 11 ส.ค. 2563
  • ขนาดของไฟล์ : 23 KB
  • ดาวน์โหลด : 479 ครั้ง