คณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร

  • ชื่อไฟล์ : คณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 27 ก.พ. 2567
  • ขนาดของไฟล์ : 0 KB
  • ดาวน์โหลด : 24 ครั้ง