เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา

  • ชื่อไฟล์ : เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 21 ก.พ. 2567
  • ขนาดของไฟล์ : 0 KB
  • ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง