เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร

  • ชื่อไฟล์ : เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร
  • ชนิดไฟล์ : image/jpeg
  • วันที่ลง : 26 ธ.ค. 2566
  • ขนาดของไฟล์ : 0 KB
  • ดาวน์โหลด : 189 ครั้ง