รายงานผลการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

  • ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 7 ก.ย. 2561
  • ขนาดของไฟล์ : 27,273 KB
  • ดาวน์โหลด : 617 ครั้ง