รายงานเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562

  • ชื่อไฟล์ : รายงานเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 7 ก.ย. 2561
  • ขนาดของไฟล์ : 27,273 KB
  • ดาวน์โหลด : 257 ครั้ง