รายงานผลการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

  • ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 17 มี.ค. 2564
  • ขนาดของไฟล์ : 6,289 KB
  • ดาวน์โหลด : 863 ครั้ง