รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีที่ 1  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระ 

ตามประเภทของภาษีที่เทศบาลได้ส่งข้อมูลไปที่บ้านท่าน แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านลงในแบบฟอร์ม 

ให้ครบถ้วนเสร็จแล้วนำไปยื่นชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

        1. แบบฟอร์มสำหรับ    (01)ภาษีบำรุงท้องที่    

                                       (02)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

                                       (03)ภาษีป้าย 

                                       (04) ค่าเช่า    

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>>  Payin.pdf  หรือ Payin.jpg             

        2. แบบฟอร์มสำหรับ    (05)ใบอนุญาติจำหน่ายอาหาร 
                                         (06)จัดตั้งตลาดเอกชน 
                                         (07)หนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหาร
                                         (08)จำหน่ายสินค้า 
                                         (09)กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
                                         (10)แต่งผม/เสริมสวย 
                                         (11) เก็บขนขยะ
         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>>  Payin.pdf  หรือ Payin.jpg  


วิธีที่ 2  ชำระ Online ผ่านบริการ SCB Essy net ของธนาคารไทยพาณิชย์
        1. ต้องมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
        2. ต้องสมัครบริการออนไลน์ของ SCB Essy net