ข่าวล่าสุด

 • 18 ม.ค. 2561 0 Comments
  ร่วมพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561

  ร่วมพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นายกเ

  อ่านทั้งหมด
 • 17 ม.ค. 2561 0 Comments
  รับมอบหลอดไฟ LED จากการไฟฟ้าฯ กระตุ้นแหล่งท่องเที่

  รับมอบหลอดไฟ LED จากการไฟฟ้าฯ กระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวบึงแก่นนคร วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา

  อ่านทั้งหมด
 • 17 ม.ค. 2561 2 Comments
  นายกนคร ขก.บรรยายการพัฒนาเมือง แก่ 8 องค์กรเศรษฐกิ

  นายกนคร ขก.บรรยายการพัฒนาเมือง แก่ 8 องค์กรเศรษฐกิจ วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. ณ

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายงาน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำถนนศรีจันทร์จากแยกตัดถนนกัลปพฤกษ์ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตเทศบาลฯ (1 ฝั่ง)
ราคากลาง
ประกาศการซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
สอบราคา ราคากลาง

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน