การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


        *  กิจกรรมที่ 1 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy       Click

        *  กิจกรรมที่ 2 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy       Click

        *  ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ-สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy       Click