ดาวน์โหลด

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

  • ชื่อไฟล์ : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 4 พ.ย. 2565
  • ขนาดของไฟล์ : 345 KB
  • ดาวน์โหลด : 205 ครั้ง