รายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

  • ชื่อไฟล์ : รายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 28 ต.ค. 2563
  • ขนาดของไฟล์ : 104 KB
  • ดาวน์โหลด : 422 ครั้ง