รายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการที่สำคัญ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3 (มิ.ย. 2566 - ก.ย. 2566)

  • ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการที่สำคัญ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3 (มิ.ย. 2566 - ก.ย. 2566)
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 21 พ.ย. 2566
  • ขนาดของไฟล์ : 1,701 KB
  • ดาวน์โหลด : 136 ครั้ง