ดาวน์โหลด

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2567

  • ชื่อไฟล์ : คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2567
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 2 พ.ย. 2566
  • ขนาดของไฟล์ : 6,804 KB
  • ดาวน์โหลด : 200 ครั้ง