รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2561
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
3 ประจำเดือนธันวาคม 2561