รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2560
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
3 ประจำเดือนธันวาคม 2560
4 ประจำเดือนมกราคม 2561
5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
6 ประจำเดือนมีนาคม 2561
7 ประจำเดือนเมษายน 2561
8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
11 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
12 ประจำเดือนกันยายน 2561