รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2566
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
3 ประจำเดือนธันวาคม 2566
4 ประจำเดือนมกราคม 2567