แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ)