ข่าวประชาสัมพันธ์


        *  ข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดนัดกองทุนตั้งตัวเทศบาลนครขอนแก่น       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมจัดกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์การชำระภาษี       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่นแจ้งย้ายสถานที่รับชำระภาษีชั่วคราว       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ล้างทำความสะอาด ถ.ศรีจันทร์ ลด PM 2.5       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ”       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น เดินรณรงค์เชิญชวนชำระภาษีท้องถิ่น ปี 2566       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “เวทีสภาเมืองขอนแก่น”       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่นแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านร่วมทำกิจกรรมลดขยะอินทรีย์       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่นประชาสัมพันธ์แจ้งปิดถนน “ฝึกซ้อมแผนป้องกันเหตุอัคคีภัย”       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่นประชาสัมพันธ์ “งานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566       Click