รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565 )
2 ประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - เมษายน 2566 )
3 ประจำไตรมาสที่ 3 ( พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 )
4 ประจำไตรมาสที่ 4 ( ตุลาคม - กันยายน 2566 )