รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2565
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
3 ประจำเดือนธันวาคม 2565
4 ประจำเดือนมกราคม 2566
5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
6 ประจำเดือนมีนาคม 2566
7 ประจำเดือนเมษายน 2566
8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
9 ประจำเดือนมิถุนายน 2566
10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
11 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
12 ประจำเดือนกันยายน 2566
13 ประจำเดือนตุลาคม 2566