รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2564
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
3 ประจำเดือนธันวาคม 2564
4 ประจำเดือนมกราคม 2565
5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
6 ประจำเดือนมีนาคม 2565
7 ประจำเดือนเมษายน 2565
8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
11 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
12 ประจำเดือนกันยายน 2565