รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนกันยายน 2560