รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนกันยายน 2560

คนที่จะเข้าร่วม: ภูวนาจ บุญใส Narong Kerdpool Ploycherman PIoy Thanyalak Raengdee Emorn Hongchai วิไลวรรณ คำวงษา ทองเทพ เทพทอง Irisbynun Herbs Rutairat Mowong Kanmanee Jib Chanapong Meekaew Nuannongporn Sakonsinsiri ยุทธศักดิ์ ภู่พัฒน์ Keetsaphon Np ดอกไม้ ใบหญ้า เปรมยุดา กาญจนรัชต์ Arunporn Suparom พิมพกานต์ อดทน Petcharaporn Malapet Pookoo Jang สุกัญญา หงษ์สายพิน Kinanikorn Nuch Sirinuch Nit Chulalak Sonsakda Aom Shanatip นายแชมป์ ชีวิตที่ต้องเดินไปข้างหน้า