รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

คนที่จะเข้าร่วม: วัดศรีสุมังคล์ บ้านกอก หนองหาร. วิมารร้าง Patter Supatkorn Tararom JO Pongsatorn ประยงค์ สุกุมาลย์ Praphakon Teerasakdakul Apinya Teabchan ม.ร.ว.หญิงพิมพ์มาดา ศิวาวงศ์ คุณหญิงพิม Rachit SingVong อะไร' ยังไง อรอิริญา เหล่าบุรี Kanjana Somboon คน ตัวดำ Pik'xs Hercules Bee Worrarach ระบาย อารมณ์อะน่ะ เสาวลักษณ์ ดีแป้น PikMo Suksai Amz Vijjayasit Sirion Punnala Narintra Nutadee Nuannongporn Sakonsinsiri Boonsiri Changkham Popzs รักเธอทุก พ.ศ ดอกหญ้าไร้ราคี
ไพบูลย์ ศรีดี

สาธุอนุโมทนาบุญจ้าเพื่อนวันเสาร์ยากคัก

สำราญ คำชมภู

}, 3. ^ _}}-}>33ผอม

แสดงความคิดเห็น