รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560