รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561

รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561