พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10