รับบริจาคเทียนเพื่อนำไปหล่อเทียนพรรษา

เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเทียน

--------------------------------------------------------

เพื่อนำไปหล่อเทียนพรรษา ถวายให้กับวัดในเขตเทศบาลฯ

บริจาคตั้งแต่บัดนี้ - 6 กรกฏาคมนี้ ณ เทศบาลนครขอนแก่น

สอบถามโทร. 043 -222944, 043 - 225166

---------------------------------------------------------

** สามารถบริจาคเทียนได้ทุกประเภท: เทียนใหม่ เทียนใช้แล้ว น้ำตาเทียน เศษเทียน