นายกนครขอนแก่น เสนอโครงการต่อนักวิจัยสถาบันพระปกเกล้า

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์พร้อมเสนอข้อมูลโครงการ แก่ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาสารคาม นักวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า

คนที่จะเข้าร่วม: Khem Maneesri Organ Srm
คนที่สนใจ : Surachai Kodkhangpul