พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เครดิต : แบบป้าย จาก ประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น