พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เครดิต : แบบป้าย จาก ประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น

คนที่จะเข้าร่วม: Naina Somseeda Narong Kerdpool Phongsith Simsen Irisbynun Herbs เปรมยุดา กาญจนรัชต์ Phanprapa Pornchantra Moonoi  Dada
คนที่สนใจ : ณัฏฐาวลี บุญศิริ Wassana Son Ning Thanyarat บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง Nopparach Pimpreecha Beer Apinya Khankaew ตะ โพน Preyarat Ukriddussadee Benyapa Pat Pu Pe Charin Sanerajakich Wan Sarunyoo Kiatboonsanong Khemphet Undasuk