รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562