ดาวน์โหลด

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

  • ชื่อไฟล์ : สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 28 ส.ค. 2561
  • ขนาดของไฟล์ : 1,830 KB
  • ดาวน์โหลด : 554 ครั้ง