ผังโครงสร้างฝ่ายบริหาร

  • โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่นฝ่ายการเมืองนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
เบอร์ติดต่อ : 043-009842 กด 8 กด 8

  • โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่นฝ่ายข้าราชการประจำ