ข้อมูลด้านสังคม

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลด้านสังคมสงเคราะห์
2 ข้อมูลรายชื่อชุมชน ประเภทชุมชน จำนวนหลังคาเรือน และจำนวนประชากร
3 ข้อมูลรายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น