ข่าวล่าสุด

 • 9 มิ.ย. 2564 0 Comments

  ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจ “อึด ฮึด สู้”


  อ่านทั้งหมด
 • 8 มิ.ย. 2564 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 3/2564


  อ่านทั้งหมด
 • 4 มิ.ย. 2564 0 Comments

  เทศบาลนครขอนแก่นประชุมพิจารณากลั่นกรองเอกสารประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564


  อ่านทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพิ้นกระเบื้องยางห้องเรียนอาคารเรียนคูเงิน โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้าห้องเรียนอาคารเรียนคูเงิน โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นโรงอาหารอาคาร 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต) จำนวน 9 รายการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ระบบให้บริการ

img
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
img
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ
img
Webboard
img
ระบบร้องทุกข์
img
ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
img
ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
img
ระบบจองห้องประชุม
img
ระบบเอกสารประกอบการประชุม
img
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
img
ระบบบุคลากร
img
ระบบพัฒนาบุคลากร
img
ระบบวันลา
img
ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
img
ระบบติดตามฏีกา
img
ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
img
ระบบบริการภาพชุมชน
img
เช็คเมล์ภายใน