ดาวน์โหลด

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

  • ชื่อไฟล์ : สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 30 ต.ค. 2562
  • ขนาดของไฟล์ : 130 KB
  • ดาวน์โหลด : 436 ครั้ง