สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560

  • ชื่อไฟล์ : สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 28 ก.ย. 2560
  • ขนาดของไฟล์ : 1,096 KB
  • ดาวน์โหลด : 868 ครั้ง