แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด