ดาวน์โหลด

ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง

  • ชื่อไฟล์ : ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 5 ก.ย. 2562
  • ขนาดของไฟล์ : 51 KB
  • ดาวน์โหลด : 774 ครั้ง