ดาวน์โหลด

ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

  • ชื่อไฟล์ : ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 5 ก.ย. 2562
  • ขนาดของไฟล์ : 57 KB
  • ดาวน์โหลด : 1,198 ครั้ง