คู่มือการจัดทำคำของบประมาณตรง(BBL)งบเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  • ชื่อไฟล์ : คู่มือการจัดทำคำของบประมาณตรง(BBL)งบเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 15 ธ.ค. 2566
  • ขนาดของไฟล์ : 479 KB
  • ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง